5.5.12

Marc Sanchez. Sobrecompensació!

http://sclimb.blogspot.com.es/2012/05/sobrecompensacio.html