14.6.12

Ressenyes del Berguedà: Malpas de Travil, Ressenyes