13.5.13

Skalatopi - Kalymnos - Ivory Tower / Stankill