22.1.15

Aresta Brucs a la Podrida. ( Agulles-Montserrat).

http://blocempotrat.blogspot.com.es/2014/11/aresta-brucs-la-podrida.html