7.5.16

El pal de la W al Pic de Castellas.Alòs de Balaguer.

http://blocempotrat.blogspot.com.es/2016/04/el-pal-de-la-w-al-serrat-del-poll.html