29.8.16

Anglada - Cerdà a la Roca de l' Ordiguer.