27.9.16

Via Lafranque al Tossal del Molar gran.Bessiberri,Pirineu.

http://blocempotrat.blogspot.com.es/2016/06/via-laffranque-al-tossal-del-molar-gran.html?m=1