8.4.17

Via Pique Longue a la Granota.Montserrat/el càmping.

http://blocempotrat.blogspot.com.es/2017/02/via-pique-longue-la-granota.html?m=1