26.7.12

La Panxa Trepadora: Bardisses Romàntiques i 17-F (canals equipades)

http://jalknt.wordpress.com/2012/07/26/dues-canals-equipades-bardisses-romantiques-17-f/