9.7.12

Restauratacks: "Via dels esllomats". Penya Montanyesa.

http://restauratacks.blogspot.com.es/2012/07/via-dels-esllomats-penya-montanesa.html