21.9.14

El Baell:Aigua i tabac,la Xorrera i Tranques i Branques.

http://blocempotrat.blogspot.com.es/2014/09/el-baellaigua-i-tabacla-xorrera-i.html