1.9.14

Ocell Garratibat i Aresta Brucs a la Bitlla. Agulles, Montserrat.

http://blocempotrat.blogspot.com.es/2014/07/ocell-garratibat-i-aresta-brucs-la.html