30.6.09

RaConS : ARESTA G.E.R. V 180m


Inauguració

Queda inaugurat el Segon bloc de blocs d'escaladors catalans :)