7.7.14

Aresta Brucs a l'Agulla dels Espelòlegs

Vendrell-Surinyachs-Ventura a la Bandereta