25.5.23

Esquivando lluvias al Turó de Cal Beco: Can Cortines + Rototom

 
'Esquivant la pluja i apretant el Turó de Cal Beco'