5.5.24

LA PIRÀMIDE: ARESTA BRUCS

 

'Aresta Brucs de La Piràmide'